โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ : 077-277555 โทรสาร : 077-277556 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_sch@dms.mail.go.th www.suratcancer.go.th

แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

  • วิสัยทัศน์

    องค์กรชั้นนำด้านโรคมะเร็ง และเป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคใต้

ข่าวสารชาวรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมชาวรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
24 มกราคม 2567

พี่น้อง รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม