ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี มี Application แล้วนะ SCH Easy พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้
2499
1 พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนการให้บริการโปรแกรมตรวจร่างกายเพื่อค้นหามะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

 

Application  SCH EASY : เป็น App ที่คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสิทธิ์การเข้ารับบริการ เป็น App ที่คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสิทธิ์ในการรับบริการ ข้อมูลการนัดหมายคิวการรับบริการผลการตรวจประวัติการใช้ยา และประวัติการรักษารวมถึงการนัดหมายเข้ารับการตรวจผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของท่าน