ภาพกิจกรรม
งานสถิติและทะเบียนมะเร็ง

งานสถิติและทะเบียนมะเร็ง

342

1 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี มี Application แล้วนะ SCH Easy พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี มี Application แล้วนะ SCH Easy พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

2500

1 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT SCH

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT SCH

823

1 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คลินิคให้คำปรึกษา

คลินิคให้คำปรึกษา

50

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ร่วมต่อต้านการช้สารพิษฆ่าหญ้า

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ร่วมต่อต้านการช้สารพิษฆ่าหญ้า

454

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็น<br>และประวัติส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ควบคุม<br>และรักษา COVID-19

ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็น<br>และประวัติส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ควบคุม<br>และรักษา COVID-19

428

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
 เข้าร่วมประชุม Teleconference Service plan

เข้าร่วมประชุม Teleconference Service plan

172

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกระบี่

การตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกระบี่

348

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563

287

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...