ข่าวประกวดราคา
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel 80 mg/4 ml inj. และ Docetaxel 20 mg /1mg inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2567

43