ข่าวประกวดราคา
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2567

22