ข่าวประกวดราคา
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg/20 ml inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2567

28