ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณและสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) โครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งโลก
21 ธันวาคม 2566

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณและสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) โครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งโลก ได้ที่นี่