ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินตามแนวทางปฎิบัติราชการที่รองรับชีวิตและทำงานวิถีใหม่
16 พฤษภาคม 2566

674


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินตามแนวทางปฎิบัติราชการที่รองรับชีวิตและทำงานวิถีใหม่ ได้ที่นี่