ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงส่องกล้อง จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2565

278


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงส่องกล้อง จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่