โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
077-277555 077-277556
www.suratcancer.go.th

 
 
นางสาวนิธิมา ศรีเกตุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

KM

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

SCH

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี